Mi logo

Myx va destinada a totes aquelles persones que utilitzen més d’un xat instantani en els seus telèfons intel·ligents. Molts d’aquests usuaris fan servir diferents xats per poder parlar amb totes les seves amistats quan, en realitat, amb un sol xat que funcioni correctament i que ofereixi totes les possibilitats a l’hora de xatejar, n’hi ha prou.

La finalitat d’aquesta app és simplificar l’acte de xatejar, és a dir, tornar als orígens a l’època de MSN Messenger, quan aquest xat oferia totes les opcions del moment, com ara enviar fotografies, vídeos, fer videotrucades, etc. Es tracta de tornar als orígens però alhora aprofitar les diferents opcions que ens ofereixen la diversitat de xats actuals com, per exemple, enviar missatges de veu o vídeos i fotografies temporals. A tot això cal sumar-hi els avantatges i la comoditat que actualment aporten els telèfons intel·ligents com per exemple la mobilitat.

En resum, el que es pretén aconseguir és l’optimització del temps dels usuaris quan xategin. A més, al mateix temps evitaran deixar de parlar a amistats de forma involuntària per culpa de no utilitzar el xat instantani correcte.

Myx targets those people that use more than one instant message service in their Smartphones. Many of these people use different chats so as to be able to talk with all their friends. However, only one chat service that works properly and that offers every feature is enough.

The aim of this app is to simplify the act of chatting, i.e. going back to the beginning when just one chat existed and it already offered every feature available at the time such as sending photos, videos, video calling, etc. It is about going back to the beginning while making use of all the features that chat services offer us nowadays like, for example, sending voice messages or videos and temporary photos. We have to add to this the benefits and the comfort of the Smartphones.

To sum up, the final goal is the time optimization for chat users. As well as that, they’ll avoid not talking to some friends involuntarily because of not using the appropriate instant message service.